การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} Gdex

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: GAM001735974
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 10 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 13 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2018
13 ธันวาคม
13:47 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว [Bukit Pasir]
10:07 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท Gdex [Bukit Pasir]
08:28 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Bukit Pasir]
04:09 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก [Petaling Jaya]
12 ธันวาคม
16:12 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว [Bukit Mertajam]
15:49 พัสดุอยู่ระหว่างขนส่งจากศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง [Bukit Mertajam]
11 ธันวาคม
09:54 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง Gdex