การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} Gdex

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: GAM002171469
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 30 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 4 มกราคม - 10 มกราคม 2019
5 มกราคม
12:00 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว [Paka]
2 มกราคม
15:37 การจัดส่งล้มเหลว ครั้งที่ 1 [Paka]
09:40 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท Gdex [Paka]
08:37 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Paka]
1 มกราคม
04:34 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก [Petaling Jaya]
03:35 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก [Petaling Jaya]
31 ธันวาคม
15:07 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว [Bukit Mertajam]
14:44 พัสดุอยู่ระหว่างขนส่งจากศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง [Bukit Mertajam]
11:20 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง Gdex