การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} Gdex

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: GAM002244219
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 4 มกราคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 8 มกราคม - 14 มกราคม 2019
7 มกราคม
23:24 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว [Batu Pahat]
10:24 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท Gdex [Batu Pahat]
08:33 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Batu Pahat]
6 มกราคม
02:28 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก [Petaling Jaya]
5 มกราคม
13:00 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว [Bukit Mertajam]
12:06 พัสดุอยู่ระหว่างขนส่งจากศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง [Bukit Mertajam]