การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} Gdex

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: GAM002319493
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 9 มกราคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 15 มกราคม - 19 มกราคม 2019
15 มกราคม
21:10 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว [Limbang]
20:51 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท Gdex [Limbang]
14 มกราคม
11:57 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Miri]
11 มกราคม
03:47 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก [Petaling Jaya]
03:32 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก [Petaling Jaya]
10 มกราคม
16:10 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว [Bukit Mertajam]
13:45 พัสดุอยู่ระหว่างขนส่งจากศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง [Bukit Mertajam]
12:48 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY