การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000004443039
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 10 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 13 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 2018
13 ธันวาคม
13:08 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
09:48 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Pasir Gudang Hub]
05:54 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Pasir Gudang Hub]
11 ธันวาคม
18:42 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
16:27 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
16:27 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
15:16 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า
11:52 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY