การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000004545556
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 11 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 14 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2018
13 ธันวาคม
16:34 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
13:08 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Seremban Hub]
07:15 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Seremban Hub]
12 ธันวาคม
18:06 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
16:45 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
16:45 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
14:57 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า
12:39 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY