การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000005189134
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 28 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 2 มกราคม - 7 มกราคม 2019
31 ธันวาคม
10:17 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
09:21 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Segambut Hub]
03:36 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Segambut Hub]
29 ธันวาคม
17:52 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
15:21 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
15:21 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
11:27 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY