การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000005259748
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 31 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 4 มกราคม - 9 มกราคม 2019
3 มกราคม
12:00 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
09:25 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Pasir Gudang Hub]
08:22 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Pasir Gudang Hub]
2 มกราคม
20:28 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
17:41 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
17:41 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
14:42 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า
10:36 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY