การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000005259748
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 31 ธันวาคม 2018
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 4 มกราคม - 9 มกราคม 2019
3 มกราคม
12:00 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว LEX MY
09:25 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Pasir Gudang Hub]
08:22 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง LEX MY [Pasir Gudang Hub]
2 มกราคม
20:28 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก LEX MY
17:41 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก LEX MY
17:41 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว LEX MY
14:42 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า LEX MY
10:36 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY