การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000005294933
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 3 มกราคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 7 มกราคม - 11 มกราคม 2019
5 มกราคม
12:45 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
08:54 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Kulai Senai]
08:40 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Kulai Senai]
4 มกราคม
19:25 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
17:44 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
17:44 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
3 มกราคม
11:42 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY