การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000005442754
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 9 มกราคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 10 มกราคม - 15 มกราคม 2019
10 มกราคม
12:51 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
09:17 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Petaling Jaya Hub]
03:19 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Petaling Jaya Hub]
9 มกราคม
19:27 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
14:33 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
14:33 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
10:27 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY