การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000012223309
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 12 สิงหาคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 16 สิงหาคม - 19 สิงหาคม 2019
16 สิงหาคม
12:15 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
07:33 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Subang Hub]
03:49 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Subang Hub]
15 สิงหาคม
20:30 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
17:08 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
11:31 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
14 สิงหาคม
12:57 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า
12:52 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY