การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000014702587
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 19 ตุลาคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 23 ตุลาคม - 25 ตุลาคม 2019
24 ตุลาคม
10:10 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว LEX MY
08:30 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Setia Alam Hub]
03:59 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง LEX MY [Setia Alam Hub]
23 ตุลาคม
20:42 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก LEX MY
17:12 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก LEX MY
10:47 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว LEX MY
22 ตุลาคม
17:42 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า LEX MY
16:22 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY