การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} LEX MY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: MYMP000014959806
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 28 ตุลาคม 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2019
8 พฤศจิกายน
16:08 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
08:52 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท LEX MY [Kepong Hub]
2 พฤศจิกายน
04:46 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง [Kepong Hub]
1 พฤศจิกายน
21:09 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
20:09 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกหลัก
11:11 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
31 ตุลาคม
17:57 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า
16:36 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY