การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • สินค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่่งได้รับสินค้าแล้ว
  • อยู่ระหว่างการจัดส่งอีกครัง
  • local_progress_node_4
  • สิินค้าถึงผู้รับ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} NinjaVanMY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: NLMY000001705533
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 25 มิถุนายน 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 29 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2019
29 มิถุนายน
11:51 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
10:31 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท NinjaVanMY
28 มิถุนายน
16:55 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง
16:51 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก
26 มิถุนายน
20:09 พัสดุอยู่ระหว่างขนส่งจากศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง
18:30 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว
18:30 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง
11:20 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า
11:15 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY