การติดตามสถานะสินค้า

Back

  • ร้านค้าพร้อมจัดส่ง
  • ขนส่งได้รับพัสดุ
  • ขนส่งเตรียมจัดส่ง
  • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
  • จัดส่งสำเร็จ
ต้นทาง
Malaysia
จุดหมายปลายทาง
Malaysia
ดำเนินการโดย{ชื่อ} NinjaVanMY

ข้อมูลสินค้า

หมายเลขพัสดุของคุณ: NLMY000001705533
ประเภทการจัดส่งสินค้า: standard
คำสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว: 25 มิถุนายน 2019
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า: 29 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2019
29 มิถุนายน
11:51 พัสดุของท่านถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว NinjaVanMY
10:31 สดุของท่านกำลังอยู่ระหว่างการจัดส่งโดยบริษัท NinjaVanMY
28 มิถุนายน
16:55 พัสดุถึงศูนย์กระจายสินค้าปลายทาง LEX MY
16:51 พัสดุออกจากศูนย์คัดแยกหลัก NinjaVanMY
26 มิถุนายน
20:09 พัสดุอยู่ระหว่างขนส่งจากศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง LEX MY
18:30 พัสดุถึงศูนย์คัดแยกสินค้าต้นทาง LEX MY
18:30 บริษัทขนส่ง ได้รับสินค้าของท่านแล้ว LEX MY
11:20 พัสดุถูกส่งมอบที่สถานีรับฝากสินค้า LEX MY
11:15 สินค้าของท่านได้รับการบรรจุเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับบริษัทขนส่งสินค้าต้นทาง LEX MY