Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi Gdex

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: GAM001735974
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 10 Tháng 12 2018
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 13 Tháng 12 - 22 Tháng 12 2018
13 Tháng 12
13:47 Kiện hàng đã giao thành công
10:07 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên của Gdex tại [Bukit Pasir]
08:28 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Bukit Pasir]
04:09 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại [Petaling Jaya]
12 Tháng 12
16:12 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại [Bukit Mertajam]
15:49 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi trạm giao nhận [Bukit Mertajam]
11 Tháng 12
09:54 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển Gdex