Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi Gdex

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: GAM002171469
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 30 Tháng 12 2018
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 4 Tháng 1 - 10 Tháng 1 2019
5 Tháng 1
12:00 Kiện hàng đã giao thành công
2 Tháng 1
15:37 Kiện hàng tại [Paka] chưa giao được đến cho bạn.
09:40 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên của Gdex tại [Paka]
08:37 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Paka]
1 Tháng 1
04:34 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại [Petaling Jaya]
03:35 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại [Petaling Jaya]
31 Tháng 12
15:07 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại [Bukit Mertajam]
14:44 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi trạm giao nhận [Bukit Mertajam]
11:20 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển Gdex