Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi Gdex

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: GAM002244219
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 4 Tháng 1 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 8 Tháng 1 - 14 Tháng 1 2019
7 Tháng 1
23:24 Kiện hàng đã giao thành công
10:24 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên của Gdex tại [Batu Pahat]
08:33 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Batu Pahat]
6 Tháng 1
02:28 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại [Petaling Jaya]
5 Tháng 1
13:00 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại [Bukit Mertajam]
12:06 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi trạm giao nhận [Bukit Mertajam]