Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi Gdex

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: GAM002319493
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 9 Tháng 1 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 15 Tháng 1 - 19 Tháng 1 2019
15 Tháng 1
21:10 Kiện hàng đã giao thành công
20:51 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên của Gdex tại [Limbang]
14 Tháng 1
11:57 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Miri]
11 Tháng 1
03:47 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại [Petaling Jaya]
03:32 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại [Petaling Jaya]
10 Tháng 1
16:10 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại [Bukit Mertajam]
13:45 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi trạm giao nhận [Bukit Mertajam]
12:48 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY