Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi LEX MY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: MYMP000004443039
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 10 Tháng 12 2018
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 13 Tháng 12 - 21 Tháng 12 2018
13 Tháng 12
13:08 Kiện hàng đã giao thành công
09:48 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên PSG R IC ICM khafez mohd yatim của LEX MY tại [Pasir Gudang Hub]
05:54 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Pasir Gudang Hub]
11 Tháng 12
18:42 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
16:27 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
16:27 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại
15:16 Kiện hàng của bạn đã được Nhà bán hàng gửi cho Trung tâm phân loại
11:52 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY