Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi LEX MY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: MYMP000005188798
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 28 Tháng 12 2018
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 2 Tháng 1 - 7 Tháng 1 2019
31 Tháng 12
13:03 Kiện hàng đã giao thành công
10:18 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên PCH R IC ICM muhammad azfar maula muhamad sudri của LEX MY tại [Puchong Mod Hub]
04:15 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Puchong Mod Hub]
29 Tháng 12
17:52 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
15:23 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
15:23 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại
11:27 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY