Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi LEX MY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: MYMP000005259748
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 31 Tháng 12 2018
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 4 Tháng 1 - 9 Tháng 1 2019
3 Tháng 1
12:00 Kiện hàng đã giao thành công
09:25 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên PSG R IC ICM syairul sabtu của LEX MY tại [Pasir Gudang Hub]
08:22 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Pasir Gudang Hub]
2 Tháng 1
20:28 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
17:41 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại
17:41 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
14:42 Kiện hàng của bạn đã được Nhà bán hàng gửi cho Trung tâm phân loại
10:36 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY