Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi LEX MY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: MYMP000005294933
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 3 Tháng 1 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 7 Tháng 1 - 11 Tháng 1 2019
5 Tháng 1
12:45 Kiện hàng đã giao thành công
08:54 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên KSN D SC IBX muhammad shafiq abdullah của LEX MY tại [Kulai Senai]
08:40 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Kulai Senai]
4 Tháng 1
19:25 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
17:44 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
17:44 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại
3 Tháng 1
11:42 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY