Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi LEX MY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: MYMP000005442754
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 9 Tháng 1 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 10 Tháng 1 - 15 Tháng 1 2019
10 Tháng 1
12:51 Kiện hàng đã giao thành công
09:17 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên PJC R IC ICM muhammad firdaus alias của LEX MY tại [Petaling Jaya Hub]
03:19 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Petaling Jaya Hub]
9 Tháng 1
19:27 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
14:33 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại
14:33 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
10:27 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY