Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi LEX MY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: MYMP000012223309
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 12 Tháng 8 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 16 Tháng 8 - 19 Tháng 8 2019
16 Tháng 8
12:15 Kiện hàng đã giao thành công
07:33 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên Mohamad Zaidi Suhadi của LEX MY tại [Subang Hub]
03:49 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận [Subang Hub]
15 Tháng 8
20:30 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
17:08 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại Trung tâm phân loại
11:31 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
14 Tháng 8
12:57 Kiện hàng của bạn đã được Nhà bán hàng gửi cho Trung tâm phân loại
12:52 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY