Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi NinjaVanMY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: NLMY000001705533
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 25 Tháng 6 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 29 Tháng 6 - 4 Tháng 7 2019
29 Tháng 6
11:51 Kiện hàng đã giao thành công
10:31 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên của NinjaVanMY tại
28 Tháng 6
16:55 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận
16:51 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
26 Tháng 6
20:09 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi trạm giao nhận
18:30 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
18:30 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận
11:20 Kiện hàng của bạn đã được Nhà bán hàng gửi cho Trung tâm phân loại
11:15 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển LEX MY