Tra cứu tình trạng đơn hàng

Back

  • Sẵn sàng giao hàng cho đơn vị vận chuyển
  • Đã được chuyển đến đối tác giao hàng
  • Đang trên đường giao hàng
  • Đang được vận chuyển
  • Đã giao hàng thành công
Nơi đi
Malaysia
Điểm đến
Malaysia
Giao hàng bởi NinjaVanMY

Thông tin kiện hàng

Mã vận đơn: NLMY000001705533
Hình thức giao hàng: standard
Ngày khách hàng tạo đơn hàng: 25 Tháng 6 2019
Thời gian dự kiến đơn vị vận chuyển sẽ giao hàng: 29 Tháng 6 - 4 Tháng 7 2019
29 Tháng 6
11:51 Kiện hàng đã giao thành công. Lưu ý: Đơn hàng có thể được nhận bởi người thân của bạn hoặc trạng thái đơn hàng có thể cập nhật không chính xác, đừng lo lắng vẫn sẽ có nhân viên giao hàng đến bạn sớm nhé.
10:31 Kiện hàng đang được chuyển phát đến bạn bởi nhân viên của NinjaVanMY tại
28 Tháng 6
16:55 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận
16:51 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi Trung tâm phân loại
26 Tháng 6
20:09 Kiện hàng của bạn đã rời khỏi trạm giao nhận
18:30 Kiện hàng của bạn đã được nhận tại trạm giao nhận
18:30 Đơn vị vận chuyển đã lấy hàng tại
11:20 Kiện hàng của bạn đã được Nhà bán hàng gửi cho Trung tâm phân loại
11:15 Kiện hàng của bạn đã được đóng gói và sẵn sàng giao cho đơn vị vận chuyển.